Lỗi truy xuất file trên máy Windows XP từ Windows 7

  27/01/2015

Trường hợp 1 : Hôm nay có việc phải truy xuất file trong máy windows xp từ windows 7. Gõ ip truy cập bình thường: http://192.168.0.222 bỗng nhận được thông báo lỗi sau:

You might not have permission to use this network resource. Contact the administrator of this server to find out if you have access permissions

Logon failure: the user has not been granted the requested logon type at this computer

Thử truy cập ngược lại thì ok. Đoán chắc lỗi do máy xp. Tuy nhiên đã tìm đủ mọi cách từ tắt tường lửa, chỉnh policy, phân quyền thư mục… cái thông báo lỗi vẫn hiện ra chình ình.

Trường hợp 2:  Cơ quan tui có một mạng LAN(khoảng 30 máy, chưa kể laptop cá nhân) thời gian gần đây vào INTERNET thì bình thường nhưng khi vào mạng LAN để chia sẻ máy in thì có thông báo sau:

\\A is not accessible. You might not have permission to use this network resource. Contact the Administrator of this server to find out if you have access permissions.
Logon failure : the user has not been granted the requested logon type of this computer.
các máy em đã tắt firewarll,tắt antilvirus...và thử dùng lệnh "Ping tênmáy" một máy bất kì thì vẫn thông, nhưng khì gõ:"\\tênmáy" thì lại có thông báo như trên.vì thế nên không chia sẽ được máy in. mong các cảo thủ giúp đỡ. thanks!!!!

Trường hợp 3: Tình hình là 2 con máy của em khi ghost lại thì share dc với nhau. Nhưng dc vài ngày thì ko dc. khi truy cập vào nó cứ ra thế này.

cainhac is not accessible. You might not have permission to use this network resource. Contact the administrator of this server to find if you have access permissions.
Logon failure: the user has not been granted the requested logon type at this computer
dịch : cainhac không truy cập được.Bạn có thể không có sự cho phépđể sử dụng tài nguyên mạng.Liên hệ với quản trị viên của máy chủ này để tìm thấy nếu bạn  quyền truy cập.
Đăng nhập thất bại: người sử dụng đã không được cấp các loại hình đăng nhập yêu cầu máy tính này

Hướng dẫn xử lý lỗi  the user has not been granted the requested logon type at this computer : 

Download và cài đặt tools sau:

Windows Server 2003 Resource Kit Tools

http://go.microsoft….nk/?LinkId=4544

Sau khi cài xong click: Start, All Programs, Windows Resource Kit Tools, Command Shell

Trong của sổ hiện ra, gõ lần lượt 3 dòng lệnh sau. (Chú ý phân biệt chữ hoa và chữ thường.)

net user guest /active:yes

ntrights +r SeNetworkLogonRight -u Guest

ntrights -r SeDenyNetworkLogonRight -u Guest

Command đầu tiên cho phép Guest truy cập mạng, 2 dòng sau thay đổi 2 policies cho Guest.

Chúc các bạn thành công!

Bình luận

Tin tức mới

Danh mục sản phẩm

Bán chạy